Zinnemers » klanten » Elite B.V.
Elite B.V.

 

Elite heeft een naam hoog te houden als het aankomt op smaak en kwaliteit. Het bedrijf is bekend van een breed scala aan salades, snacks en sauzen. Het is een prettig bedrijf om voor te werken. Er heerst een gemoedelijke sfeer in het fraai gelegen pand aan de Stationsweg in Neede. Elite heeft goed begrepen wat de meerwaarde van maatwerk software is. In goede samenwerking van de afgelopen jaren hebben we al diverse programma’s voor het bedrijf geschreven die allemaal nog steeds naar tevredenheid worden gebruikt.

 

Riscon

Omdat grondstoffen en ingrediënten een diverse herkomst hebben, is het belangrijk om goed in kaart te hebben waar je als producent van voedingsmiddelen mee te maken kan krijgen. Elite is goed op de hoogte van de risico’s en wil er voor zorgen dat alle certificaten, specificaties en overige documenten voor de grondstoffen van iedere leverancier in orde zijn. Als je dit goed beheerst, is het risico minimaal. Voorheen werd dit overzicht in Excel ® bijgehouden. Omdat de hoeveelheid gegevens en documenten in de loop van de tijd behoorlijk gegroeid was, werd het houden van overzicht steeds moeilijker.

Voor Elite ontwikkelden we een toepassing met de naam ‘Riscon’.

Riscon is een programma waarmee een breed scala aan documenten gekoppeld kan worden aan allerlei verschillende combinaties van grondstoffen, leveranciers en gevaren.

Voor het inlezen van de door Elite gebruikte grondstoffen legt het programma een koppeling naar Exact®.

De ingrediënten worden in Riscon ingedeeld in ingrediëntgroepen. Aan iedere groep worden één of meer risico’s toegekend. Zo ontstaan er veel verschillende combinaties grondstof/leverancier/gevaar.

Aan iedere combinatie kunnen één of meer documenten gekoppeld worden. De documenten zijn bijvoorbeeld verklaringen, specificaties of certificeringen die het betreffende gevaar moeten uitsluiten.

De documenten zijn .pdf bestanden. Binnen Riscon kan een document altijd in een voorbeeldweergave worden geopend.

Omdat de documenten vrijwel altijd een beperkte geldigheidsduur hebben, kan er een vervaldatum aan ieder document gehangen worden.

Met het controlescherm heeft de gebruiker vervolgens een uitstekend gereedschap om overzicht te hebben van de objecten die aandacht behoeven, bijvoorbeeld omdat een document vervallen is. Het controlescherm heeft verschillende automatische kleurcoderingen waarmee tijdig de aandachtspunten gesignaleerd worden.

Alle objecten waaraan het vervallen document gekoppeld is, kleuren rood, groen, grijs of zwart. Is een object rood,  dan moet er bijvoorbeeld een nieuw certificaat worden aangevraagd. Het oude document wordt door de gebruiker in een documentenbeheerscherm gearchiveerd waardoor Riscon dit document voortaan negeert.

In een ander controlescherm kan een lijst worden getoond van documenten die op termijn zullen gaan vervallen. Hierin is tevens te zien aan welke leverancier, grondstoffen en gevaren het geselecteerde document gekoppeld is. Ook van hieruit kan het document in een voorbeeldweergave geopend worden.

Is een document vervallen, en er is een nieuwe versie beschikbaar gekomen, dan kan het document worden gearchiveerd. Zo blijft een historie bewaard van alle in het verleden ontvangen kwaliteitsdocumenten.